how to make your own website

Zdravotní
služby

V domácím prostředí
ošetřovaného

Zdravotní služby pro
Břeclavsko, Hustopečsko, Kloboucko, Pohořelicko

Služby poskytujeme nepřetržitě
pondělí – neděle
včetně svátků

+420 519 413 888
+420 724 155 025 - 028

O nás

Agentura domácí péče zajišťuje pečovatelské služby v rámci Břeclavska, Hustopečska, Kloboucka, Pohořelicka. 

Vznikla v roce 2000.
Postupně jsme se rozšiřovali a v současné době máme 6 stálých zdravotních sester.
Všechny jsou pečlivě vybrané z řad profesionálek a agentura nadále podporuje jejich další vzdělávání. Je také kladen důraz na jejich ochotu a vstřícnost vůči klientům.
Zdravotní sestry jsou vybaveny terénními vozy, aby se dostaly i na špatně dostupná místa

Jsme smluvním partnerem zdravotních pojišťoven VZP, ČPZP a OZP a naše služby jsou hrazeny příslušnou zdravotní pojišťovnou na základě indikace lékaře. 
Mobirise
Náš tým

Služby

Poskytujeme komplexní zdravotní službu:

• aplikace injekcí a infuzí
• aplikace inzulínu včetně zaškolení klienta a jeho příbuzných
• odběry biologického materiálu
• rehabilitace
• ošetření akutních i chronických ran
• péče o stomie
• imobilní pacient v domácnosti – edukace příbuzných
• nácvik manipulace s imobilním pacientem – např. přesun z lůžka na vozik, koupání apod.
Mobirise

Příprava

Mobirise

Služební vůz

Mobirise

Tým

Mobirise

Tým

Mobirise

Tým

Mobirise

Tým se služebním vozem

Agentura domácí péče
Nádražní 246/7
693 01 Hustopeče

IČ: 035 94 114

Kontakt
Tel.: +420 519 413 888
Tel.: +420 724 155 025
E-mail: agentura-domacipece@seznam.czNavštivte také